ข้อมูล เบื้องต้นกับธุรกิจตู้น้ำมัน

โครงสร้างตู้น้ำมัน รุ่น an 07

1

ขนาดตู้ ฐานกว้าง 70 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 210 ซม.  ความสูงถึงจุดควบคุมตาม พ.ร.บ. 151 ซม.

 

น้ำหนักตู้เปล่า 100-300 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

ภายในตู้มีถังน้ำมันบรรจุน้ำมันขนาด (200-220) ลิตร 1 ถัง

 

 

 

 

สามารถเลือกบรรจุน้ำมันได้ทุกชนิด เช่น เบนซิน 95  แก๊สโซฮอลล์ 91  แก๊สโซฮอลล์ 95 และ ดีเซล

 

วัสดุที่ใช้ประกอบตู้ทำจากเหล็กทั้งหมดและเคลือบด้วยสีกันสนิทมีความคงทนแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

มีจุดกราวด์ที่ตู้เพื่อต่อลงดินป้องกันไฟรั่ว/ซ็อต/เกิน และฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ

สถานนีน้ำมันที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

ภายในตู้น้ำมันแยกห้องระบบไฟฟ้าและระบบควบุม และห้องระบบสูบจ่ายน้ำมันและถังน้ำมัน